Home > Legislatie Rutiera > Noul Cod Rutier > CAP. 9. Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

CAP. 9. Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art.122.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru mentinerea permanenta ?n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si ?ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor ?n vigoare;
c) autorizeaza efectuarea lucrarilor ?n zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
e) autorizeaza ?nfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie ?n domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, ?n conditiile legii;

g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica ?n trafic a vehiculelor;
h) autorizeaza ?nfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
j) elaboreaza reglementari specifice ?n domeniul transporturilor rutiere;
k) omologheaza vehicule pentru circulatie;
l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate ?n tara sau importate;
m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, ?n vederea ?nmatricularii acestora;
o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, ?n vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala;
q) elaboreaza, ?n conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate ?n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.

Art.123. – Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a) ?ndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartin?nd acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de ?nsotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) ?nregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, ?n vederea obtinerii permisului de conducere;
e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate ?n subordinea sa;
f) elaboreaza, ?mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile ?n care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaza, ?mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartin?nd Ministerului Apararii Nationale si ?nsotirea coloanelor militare.

Art.124. – Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din ?nvatam?ntul preuniversitar;
b) asigura, ?n unitatile de ?nvatam?nt specializate, pregatirea cursantilor ?n vederea obtinerii permisului de conducere;
c) ?ndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera ?n unitatile de ?nvatam?nt, inclusiv de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art.125. – Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, ?n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice ?n vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie;
d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

Art.126. – Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ?mpreuna cu politia rutiera ?ntocmesc programe de preventie rutiera si ?ndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ?mpreuna cu societatile de asigurare autorizate.

Art.127. – (1) ?n scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare ?n domeniul sigurantei circulatiei rutiere, ?n subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.
(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotar?re a Guvernului.

Art.128. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) iau masuri pentru mentinerea permanenta ?n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si ?ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor ?n vigoare, tin?nd evidenta acestora;
c) ?ntocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun ?n vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
f) ?nregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse ?nmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, ?n spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circul?nd pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.
(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Rom?ne.

Art.129. – (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie ?n r?ndul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si ?n acest scop vor prevedea ?n planurile anuale fondurile necesare.
(2) ?n unitatile de ?nvatam?nt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptam?na, pe parcursul anului scolar.
(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor, ale autoritatilor administratiei publice locale ?n legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom?ne se va implica ?n realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

Art. 130. ? Orele de educatie rutiera din institutiile de ?nvatam?nt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului administratiei si internelor, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.