Home > Legislatie Rutiera > Noul Cod Rutier > CAP. 3. Conducatorii de vehicule

CAP. 3. Conducatorii de vehicule

  • Sectiunea 1
  • Sectiunea 2

Dispozitii generale

Art.20. – (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba v?rsta minima de 18 ani ?mpliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba v?rsta minima de 16 ani ?mpliniti.
(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute ?n regulament.
(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba v?rsta minima de 21 de ani ?mpliniti.
(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art.21. – (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si ?ndem?narea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical.
(2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical, ?n conditiile stabilite de reglementarile ?n vigoare.

Art.22. – (1) Examinarea medicala se realizeaza ?n scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.
(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(3) Examinarea medicala se realizeaza ?n vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor ?n vigoare.
(4) Examinarea medicala se realizeaza ?n unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate ?n acest sens, cu obligatia luarii ?n evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie. Certificarea starii de sanatate asa cum rezulta ?n urma examinarii medicale efectuate ?n unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate ?n acest sens, poate fi realizata si de catre medicul de familie.
(5) Lista unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate ?n acest sens se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(6) Medicul de familie, atunci c?nd constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute ?n ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar ?n cazul ?n care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul ?si desfasoara activitatea.
(7) Verificarea medicala se efectueaza ?n conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redob?ndit numai dupa ?ncetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

Permisul de conducere

Art.23. – (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice ?l are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada ?nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, ?n conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, ?n vederea obtinerii permisului de conducere, numai ?n prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat ?n acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente ?n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.
(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare ?n vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul, raspund ?mpreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza pentru ?ncalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor ?n vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate ?n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse ?n programe de consiliere si educatie rutiera a candidatilor si ?n perfectionarea modalitatilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologica este obligatorie ?n vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie.
(32) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate ?n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ?n conditiile stabilite de reglementarile ?n vigoare.

(33) Evaluarea psihologica se efectueaza ?n conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ?n conditiile legii, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(34) Evaluarea psihologica se realizeaza ?n laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate sau de catre psihologi cu drept de libera practica, autorizati ?n conditiile legii.
(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate si a psihologilor cu drept de libera practica, autorizati ?n conditiile legii, se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa ?ndeplineasca, potrivit legii, conditiile de v?rsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor ?n vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au ?ncetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea ne?ntrerupt ?n ultimii 10 ani ?n structurile politiei rutiere.
(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca ?ndeplinesc conditiile prevazute la alin.(6).
(8) Programa de ?nvatam?nt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor ?n vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.

Art.24. – (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii ?si au domiciliul sau resedinta.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I.
(3) ?n localitatile ?n care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si ?n limba minoritatii nationale respective.
(4) ?n cazul cetatenilor straini care ?si stabilesc domiciliul sau resedinta ?n Rom?nia, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, ?ntr-o limba de circulatie internationala.
(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, ?n cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, ?n conditiile stabilite prin regulament.
(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotar?re judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, t?lharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor c?nd a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1).

Art.25. ? (1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin.(1) vor purta un semn distinctiv, ?n conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26. – Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, ?n scopul ?nsusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art.27. – (1) Persoanele care ?si stabilesc domiciliul ori resedinta ?n Rom?nia pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza ?si au domiciliul sau resedinta, ?n conditiile prevazute la art.24 alin.(1) si (6).
(2) Cetatenii rom?ni cu domiciliul ?n strainatate pot solicita ?n Rom?nia obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza ?si au locuinta detinuta ?n proprietate sau ?nchiriata. ?n sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Rom?nia a cetateanului rom?n cu domiciliul ?n strainatate se considera resedinta.
(3) abrogat
(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art.28. ? Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii ?si au domiciliul sau resedinta.