Home > Examinare

Examinare

EXAMINARE PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

 

Persoana care solicita examinare pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa?indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de::
  • 16 ani impliniti, pentru categoriile AM, A1 si B1;
  • 18 ani impliniti, pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E;
  • 20 de ani impliniti, daca persoana respectiva are experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti?pentru motociclete din categoria A;
  • 21 de ani impliniti, pentru categoriile C, CE, D1 si D1E, precum si?pentru triciclurile cu motor din categoria A;
  • cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E si subcategoriile D1 si D1+E;
  • 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE.
 2. Sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
 3. Sa faca dovada absolvirii cel putin a cursurilor primare, precum si a pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea;
 4. Sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti unde solicits sa fie examinata.

Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa?definitiva pentru comiterea unei infractiuni in regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul de examinare trebuie ss cuprinda?urmatoarele documente:

 • cerere-tip(descarca);
 • fisa de scolarizare(descarca) care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica?si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
 • fisa medicala;
 • fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;
 • avizul psihologic;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate(pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
 • copia documentului de identitate;
 • document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
 • chitanta de plata a taxei de examinare;
 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii(subcategorii);
 • dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata?si copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.