Home > CAP. 3. Conducatorii de vehicule : Sectiunea 1

CAP. 3. Conducatorii de vehicule : Sectiunea 1

CAP. 3. Conducătorii de vehicule : Secțiunea 1

Dispoziții generale

Art.20.

 1. Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau
  maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.
 2. Permisele de conducere se
  eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
 3. Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în
  anexa nr. 1.
 4. Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
  a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
  b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
  c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani
  împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
  d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1 E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
  e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.
Art.21.
 1. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.
 2. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al capacităţilor psihologice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
Art.22.
 1. Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai.
 2. Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 3. Examinarea medicală se realizează în vederea:
  a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere;
  b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
  c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.
 4. Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie.
 5. Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 6. Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, care posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita unităţii de asistenţă medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
 7. Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 8. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.
 9. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.